Có 1 kết quả:

yú gān yóu

1/1

yú gān yóu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

cod liver oil