Có 1 kết quả:

yú léi

1/1

yú léi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

torpedo