Có 1 kết quả:

Lǔ kǎi zú

1/1

Lǔ kǎi zú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Rukai, one of the indigenous peoples of Taiwan