Có 1 kết quả:

bà yú

1/1

bà yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Japanese Spanish mackerel (Scomberomorus niphonius)