Có 1 kết quả:

Bào wēi ěr ㄅㄠˋ ㄨㄟ ㄦˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Powell (name)