Có 1 kết quả:

bào yú

1/1

bào yú

phồn thể

Từ điển phổ thông

con bào ngư

Từ điển Trung-Anh

abalone