Có 1 kết quả:

Xiān bēi zú ㄒㄧㄢ ㄅㄟ ㄗㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Xianbei or Xianbi, historic ethnic group of northern nomads