Có 1 kết quả:

xiān nǎi

1/1

xiān nǎi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

fresh milk