Có 1 kết quả:

xiān cài

1/1

xiān cài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

fresh vegetable