Có 1 kết quả:

qiú
Âm Pinyin: qiú
Tổng nét: 18
Bộ: yú 魚 (+7 nét)
Hình thái:
Nét bút: ノフ丨フ一丨一丶丶丶丶一丨丶一ノ丶丶
Thương Hiệt: NFIJE (弓火戈十水)
Unicode: U+9BC4
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

Dị thể 2

1/1

qiú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Lepidotrigla strauchi