Có 1 kết quả:

lǐ yú qí

1/1

lǐ yú qí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

koinobori, a Japanese carp-shaped windsock flown to celebrate Children's Day