Có 1 kết quả:

shā yú

1/1

shā yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

shark