Có 1 kết quả:

qīng yú

1/1

qīng yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

mackerel