Có 1 kết quả:

chāng yú

1/1

chāng yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) silvery pomfret
(2) butterfish