Có 1 kết quả:

Jīng yú zuò

1/1

Jīng yú zuò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Cetus (constellation)