Có 1 kết quả:

jīng shā

1/1

jīng shā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

whale shark