Có 1 kết quả:

Zéi yú chōng

1/1

Zéi yú chōng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Quarry Bay (area in Hong Kong)