Có 1 kết quả:

shēn
Âm Pinyin: shēn
Unicode: U+9C3A
Tổng nét: 22
Bộ: yú 魚 (+11 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: ノフ丨フ一丨一丶丶丶丶フ丶フ丶フ丶ノ丶ノノノ
Thương Hiệt: NFIIH (弓火戈戈竹)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

Dị thể 5

1/1

shēn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

carangid (zoology)