Có 1 kết quả:

lín chì mù

1/1

lín chì mù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Lepidoptera (insect order including butterflies 蝶類|蝶类 and moths 蛾類|蛾类)