Có 1 kết quả:

lǐ yú

1/1

lǐ yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

blotched snakehead (Channa maculata)