Có 1 kết quả:

è lí

1/1

è lí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

avocado (Persea americana)