Có 1 kết quả:

è xī

1/1

è xī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Chinese crocodile lizard (Shinisaurus crocodilurus)