Có 1 kết quả:

è yú jiā

1/1

è yú jiā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) crocodile clip
(2) spring clip