Có 1 kết quả:

è lóng

1/1

è lóng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Champsosaurus