Có 1 kết quả:

yú jù

1/1

yú jù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 漁具|渔具[yu2 ju4]