Có 1 kết quả:

Yú tái

1/1

Yú tái

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yutai County in Jining 濟寧|济宁[Ji3 ning2], Shandong