Có 1 kết quả:

yú zuǐ xié

1/1

yú zuǐ xié

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) open-toed shoe
(2) peep-toe