Có 1 kết quả:

yú zuǐ xié ㄩˊ ㄗㄨㄟˇ ㄒㄧㄝˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) open-toed shoe
(2) peep-toe