Có 1 kết quả:

yú wěi

1/1

yú wěi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

fishtail