Có 1 kết quả:

Yú fēng qū

1/1

Yú fēng qū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yufeng district of Liuzhou city 柳州市[Liu3 zhou1 shi4], Guangxi