Có 1 kết quả:

yú shuǐ

1/1

yú shuǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

fish and water (metaphor for an intimate relationship or inseparability)