Có 1 kết quả:

yú xùn qī

1/1

yú xùn qī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 漁汛期|渔汛期[yu2 xun4 qi1]