Có 1 kết quả:

Yú chí xiāng

1/1

Yú chí xiāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yuchi or Yuchih township in Nantou county 南投縣|南投县[Nan2 tou2 xian4], central Taiwan