Có 1 kết quả:

yú gǒu

1/1

yú gǒu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

kingfisher