Có 1 kết quả:

yú qún

1/1

yú qún

giản thể

Từ điển Trung-Anh

shoal of fish