Có 1 kết quả:

yú chì tāng

1/1

yú chì tāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

shark fin soup