Có 1 kết quả:

yú chì guā

1/1

yú chì guā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

spaghetti squash (Cucurbita pepo)