Có 1 kết quả:

yú dù bái

1/1

yú dù bái

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) white (paint from dried fish guts)
(2) marble white color of the dawn sky