Có 1 kết quả:

yú miáo ㄩˊ ㄇㄧㄠˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) fry
(2) newly hatched fish