Có 1 kết quả:

yú gōu

1/1

yú gōu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

fishhook