Có 1 kết quả:

yú gǔ

1/1

yú gǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

fish bone