Có 1 kết quả:

yóu yú

1/1

yóu yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

squid