Có 1 kết quả:

Lǔ kǎi zú ㄌㄨˇ ㄎㄞˇ ㄗㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Rukai, one of the indigenous peoples of Taiwan