Có 1 kết quả:

Lǔ jūn

1/1

Lǔ jūn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

the lord of Lu (who declined to employ Confucius)