Có 1 kết quả:

Lǔ shān xiàn

1/1

Lǔ shān xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Lushan county in Pingdingshan 平頂山|平顶山[Ping2 ding3 shan1], Henan