Có 1 kết quả:

lǔ bàng xìng

1/1

lǔ bàng xìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

robustness