Có 1 kết quả:

Lǔ diàn xiàn

1/1

Lǔ diàn xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ludian county in Zhaotong 昭通[Zhao1 tong1], Yunnan