Có 1 kết quả:

bā yú

1/1

bā yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

barbel (fish)