Có 1 kết quả:

bà yú

1/1

bà yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Japanese Spanish mackerel (Scomberomorus niphonius)