Có 1 kết quả:

Bà yú quān

1/1

Bà yú quān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Bayuquan District of Yingkou City 營口市|营口市[Ying2 kou3 shi4], Liaoning