Có 1 kết quả:

lú yú

1/1

lú yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bass
(2) perch